Hlasovanie

Hlasovanie o projektoch prebehne od 1. do 15. decembra 2019.

Okrem farských projektov bude možné hlasovať aj o celodicéznych projektoch,
ktoré v rámci projektovej súťaže pripravujú diecézne pastoračné úseky. 

Pre každý projekt bude možné získať hlasy v rámci záverečného hlasovania.
 Za každý hlas získate ďalších 5,- € pre váš projekt až do celkovej výšky 500,- €.

Tu nájdete zoznam schválených projektov na hlasovanie.