Aktualizovaný manuál
Dnes sme aktualizovali manuál pre zadávanie projektov, na základe vašich podnetov.