Spoločná pôstna reflexia

Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy sme začali modlitbou a pokáním počas pôstneho obdobia a tiež spoločnou reflexiou, ktorú sme zavŕšili na začiatku Veľkonočného obdobia.

Prvé spracovanie odpovedí zo spoločnej pôstnej reflexie

Tritisíc sedemdesiatdva odpovedí od veriacich kresťanov-katolíkov Žilinskej diecézy všetkých vekových kategórií a zo všetkých farností. Taká je základná bilancia výsledkov spoločnej pôstnej reflexie, ktorú sme po prvýkrát od vzniku našej diecézy takouto formou uskutočnili vo všetkých farnostiach diecézy. Vďaka našej ochote zastaviť sa, zamyslieť a podeliť sa s našimi postrehmi máme k dispozícii mnoho vzácnych podnetov k tomu, aby život v našich farnostiach mohol byť ešte autentickejším svedectvom o Božej láske pre nás samých, aj pre tých, ktorí ju - hoci žijúc v našom bezprostrednom okolí - ešte nikdy živo a osobne nezakúsili.

Prinášame vám vo formáte PDF dokumentu avizovaný prehľad odpovedí na jednotlivé otázky spolu s prvými impulzami, ako môžeme toto spoločné poznanie využiť na ďalšej ceste obnovovania našich životov a vzťahov v Božom Duchu. Prehľad bol uverejnený aj v júlovom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza.

Prezentácia odpovedí (formát PDF na stiahnutie)