2. etapa:                                                                                                    Diecézna projektová súťaž                                                                       

Po skončení prvej etapy dlhodobého projektu rozvoja Žilinskej diecézy v podobe spoločnej pôstnej reflexie, pokračujeme ďalej v túžbe nechať rozvinúť všetky dobré podnety, ktoré z nej vzišli.

Projektová súťaž je vyhlásená v rámci pastierskeho listu
žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa na misijnú nedeľu 20. októbra 2019. 

Máte dobrý nápad?

  • Záleží vám na vašej farnosti?
  • Myslíte na duchovné dobro vašich detí? 
  • Chcete mladým pomôcť lepšie tráviť voľný čas
    alebo sa pripraviť na povolanie?
  • Túžite žiť vo farnosti ako živé spoločenstvo?
  • Boli by ste radi, keby aj ďalší ľudia vo vašom okolí
    viac porozumeli Ježišovmu evanjeliu?
  • Kladie Vám Duch Svätý na srdce nové impulzy?

Spojte sa s inými a pomôžte svojej farnosti!

Zapojte sa do projektovej súťaže a získajte podporu až 500,-€ pre projekt rozvoja vašej farnosti.
V každej farnosti môže byť podporených niekoľko projektov.

Celková suma vyčlenená pre diecéznu projektovú súťaž je 161 000,- €.

Kde na to diecéza vezme peniaze?

 

Projektová súťaž

Má svoje pravidlá, termín podania žiadosti, možnosť získať prostriedky naviac pri hlasovaní a hlavne, jej poslaním je posilniť vašu farnosť...

 

Projekty na inšpiráciu

Chcete sa inšpirovať a pozrieť si nápady iných ľudí?
Nech sa páči.

Ako na to?

Pripravili sme pre vás niekoľko rád ako si pripraviť projekt a podať žiadosť a tiež podrobný manuál s informáciami a pravidlami projektovej súťaže.

Žiadosť o grant

Máte všetko premyslené?
Tak potom môžete začať písať svoju žiadosť? 
Žiadosť je potrebné odoslať najneskôr do 17. novembra 2019!