F.A.Q.

Najčastejšie kladené otázky

Otázka:

"Môžeme si nakúpiť už dnes brožúry, ktoré si dáme vyúčtovať v rámci projektu?"

Odpoveď:

Za oprávnené výdavky sa považujú len tie výdavky, ktoré vzniknú: - až po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku úspešným žiadateľom - v období realizácie projektu, ktoré je žiadateľom definované v projektovej žiadosti.

Otázka:

Pochopili sme to správne, že každý žiadateľ dostane 200 €?

Odpoveď:

Nie, 200 € je minimálna podpora, ktorú môže žiadateľ dostať z Pastoračného fondu Žilinskej diecézy. Aby ju však získal, musí splniť podmienky, ktoré sú stanovené vo výzve (pozri manuál).

Otázka:

Aký typ zmluvy máme mať s lektormi, keď sme neformálna skupina?

Odpoveď:

Ak lektor má živnosť, bude svoju službu fakturovať. Ak lektor nemá živnosť, odporúčame vytvoriť zmluvu o poskytnutí služieb alebo zmluvu o dielo alebo príkaznú zmluvu,... - všetko podľa Občianskeho zákonníka, kedže na oboch stranách ide o fyzické osoby.

Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky