Zameranie projektov 
Podporené budú projekty zamerané na rozvoj života farnosti
v jednej zo štyroch tematických kategórií.

Tematické kategórie

1. Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom
Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný?  

2. Prehĺbenie viery - slávenie viery a napĺňanie kresťanského poslania
Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia? 

3. Posilnenie foriem služby vo farnosti
Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných? 

4. Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev
Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší? 

Hodnotenie
Všetky projekty prejdú hodnotením komisie, či spĺňajú potrebné náležitosti.

Do hlasovania budú zaradené iba projekty, ktoré budú spĺňať všetky potrebné náležitosti a ktorých cieľom bude pastoračný rozvoj farnosti v zhode s niektorou zo štyroch tematických kategórií. 

Hlasovanie

Projekty budú podporené na základe hlasovania. Uvažujte už teraz pri písaní projektu, koho z vašich známych oslovíte, aby zahlasoval za váš projekt.  Hlasy vám pomôžu získať až o 300,- € viac k minimálnej sume podpory, ktorou je suma 200,- €. Spolu tak môžete získať pre váš projekt finančnú podporu až 500,- €.

Šanca na získanie financií

Na základe hlasovania bude v každej farnosti priamo podporený jeden podaný projekt s najväčším počtom hlasov.  Ak to nebude práve ten váš, ešte stále máte šancu postúpiť s projektom do druhého kola a získať podporu v ňom. V druhom kole získa podporu 20 projektov, ktoré boli ocenené najviac hlasmi v celodiecéznom rebríčku hlasovania. 

Okrem toho bude možné získať podporu aj pre ďalšie vaše projekty formou priamej podpory od prispievateľov, ktorých váš projekt osloví. 

Šance na získanie financií sú teda vysoké, potrebná je len vaša tvorivosť ;-)

Súhlas kňaza

Pre podanie projektu bude potrebné získať súhlas duchovného správcu farnosti, v ktorej plánujete projekt realizovať.

Ak by sa vám nepodarilo získať jeho súhlas do termínu uzávierky podávania projektov, môžete žiadosť napriek tomu odoslať. Aby však projekt mohol byť podporený, bude potrebné získať súhlas kňaza dodatočne,

Diecézna
projektová súťaž


Termín podávania žiadostí:
20. október - 17. november 2019
Hlasovanie:
1.- 15. december 2019
Realizácia projektov:
1. február - 31. december 2020
 


Max. výška rozpočtu jedného projektu: 
700,-€

Min. suma podpory:
200,- € na projekt
Max. suma podpory:
500,- € na projekt


Oprávnený žiadateľ: 

  • farnosť, 
  • iná právnická osoba pôsobiaca
    na území Žilinskej diecézy, 
  • skupinka najmenej troch jednotlivcov


Pastoračný fond Žilinskej diecézy
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky