Galéria biblických citátov

zoradená podľa rôznych tém súvisiacich s priebehom turnaja

Rozhodli ste sa zapojiť do turnaja ako rodina, ale si neveríte? Takto povzbudzuje Božie slovo:

Potrebujete vytrvalosť (Hebr 10,36)
Víťazstvo v boji nezávisí na množstve vojska, lebo z neba prichádza sila. (Mach 3,19)
Poznám tvoju námahu námahu a vytrvalosť (Zjv 2,2)
Buď statočný a udatný (Dt 31,7)
Nedám si vziať statočnosť (Jób 27,5)
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta. (Prísl 21,3)

Vyhrali ste zápas alebo celý turnaj? Myslite na tieto slová Písma:

Pán dáva víťazstvo (Prísl 21,31)
Ty si dal do ruky svojho služobníka toto veľké víťazstvo (Sdc 15,18)
Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista (1 Kor 15,57)
Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo (2 Kor 2,14)
Ďakovnými piesňami dobrorečili Pánovi, ktorý im doprial víťazstvo. (Mach 10,38)
Oslávte ho so všetkou radosťou (Est 16,22)
Mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva (Žal 119, 14)
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126,3)
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Prísl 10,28)

Prehrali ste zápas? Nie ste jediní, ale Božie slovo prináša útechu a pokoj aj pri prehrách, ktoré sú súčasťou každého ľudského života:

Zmizla radosť u ľudí. (Joel 1,15)
Prestala radosť nášho srdca, tanec sa zmenil na žiaľ. (Nár 5,15)
Pán nech premení tvoj žiaľ na radosť Len maj dôveru (Tob 7,17)
Nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila! (Neh 8,10)
Obráť náš zármutok na radosť (Est 13,17)
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. (Žalm 37,4)
Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím po žiali. (Jer 31,13)

Po viacerých prehrách ste konečne vyhrali? Aj vám patrí toto slovo:

Akoby im nastávalo nové svetlo, nová radosť, pocta a bezhraničná radosť (Est 8,18)
Spravodlivého napĺňa radosť (Prísl 21,15)
Všemohúci má radosť, že si statočný (Jób 22,3)

Vyhrali ste ďalší zápas? Nezabudnite, že:

Rozmnožil si (Bože) plesanie, zväčšil si radosť (Iz 9,2)

Chcete potešiť toho, čo prehral ako zástupca vašej rodiny? Inšpirujte sa Božím slovo:

Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom (Iz 31,1)
Nechže sa oslávi Pán, nech vidíme vašu radosť! (Iz 66,5)

Chcete vyjadriť radosť a blahoprianie tomu, čo vyhral ako zástupca vašej rodiny? Boží ľud to robil takto:

S veľkou radosťou sme počuli, že ste sa zachovali dohovoreným spôsobom (Mach 10,26)

Chcete sa podeliť aj s inými s tým, že ste vyhrali? Môžete to urobiť s podobným nadšením ako ľudia z evanjelií:

S veľkou radosťou bežali to oznámiť (Mt 28,8)
Zvestujem vám veľkú radosť (Lk 2,10)
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. (Jn 15,11)

Vrátili ste sa domov s víťazstvom ako zástupcovia rodiny alebo farnosti? Zrejme budete naplnení radosťou ako mnohí ľudia, o ktorých hovorí Božie slovo:

S veľkou radosťou sa vrátili (Lk 24,52)
V ľude zavládla mimoriadne veľká radosť. (Mach 4,58)
Táto moja radosť je úplná. (Jn 3,29)

Posiela vás vaša rodina alebo váš kňaz do turnaja? Iste aj oni dúfajú tak, ako to zachytil prorok Jeremiáš:

Radosť z nich budem mať. (Jer 32,41)