Vzorové projekty

Podpora farskej charity

Duchovná obnova pre birmovancov

Pomôžme si navzájom

Samota je ťažký kamarát

Adoptuj si svojho starkého

Farský telemost s účastníkmi Svetového stretnutia rodín

Realizácia katechéz Dobrého pastiera pre deti

Tri jarné stretnutia pre rodičov