Ako na to?

  1. 1. Poproste v tichu a modlitbe Ducha Svätého o poznanie a inšpiráciu čo by Vaša farnosť potrebovala resp. čo by Boh chcel urobiť pre Vašu farnosť prostredníctvom vašej ochoty a služby.
  2. 2. Prekonzultujte svoje dobré nápady s niekym z vašich známych alebo spolupracovníkov a urobte si niekoľko poznámok ohľadom vašich zámerov. Poznačte si čo by ste chceli urobiť, pre koho, s kým a aké ovocie by to podľa vašich očakávaní mohlo priniesť.
  3. Vytvorte si registráciu na vstup do formulára pre podanie elektronickej žiadosti pre získanie podpory Vášho projektu.
  4. Prihláste sa so svojimi registračnými údajmi do elektronického formulára a začnite vyplňovať svoju žiadosť (údaje o vás ako žiadateľovi, údaje o aktivitách, časovom pláne, rozpočte a pod.)
  5. Vyplňovanie žiadosti môžete prerušiť, žiadosť si priebežne uložiť a kedykoľvek sa ku nej vrátiť cez záložku na tejto stránke "Žiadosť o grant".
  6. Po vyplnení celej žiadosti využite tlačidlo pre sumarizáciu žiadosti a celú žiadosť si vytlačte. V texte sa objaví aj priestor pre vyjadrenie kňaza.
  7. S vytlačeným dokumentom zájdite za kňazom, predstavte mu svoj zámer a poproste ho o jeho vyjadrenie a podpis. Stránku s vyjadrením kňaza a jeho podpisom naskenujte alebo odfoťte, znova sa prihláste do elektronického formulára, pridajte súbor ako prílohu.
  8. Nájdite alebo si urobte fotografiu, ktorá by charakterizovala váš projekt. Môže to byť fotka vášho tímu alebo nejakej aktivity, ktorú plánujete robiť neskôr v rámci vášho projektu a priložte ju tiež ako jednu z príloh.
  9. Potom môžete žiadosť odoslať elektronicky (ak by sa vám nedali pripojiť povinné prílohy t.j. vyjadrenie kňaza a fotografiu, môžete vytlačenú žiadosť odoslať aj poštou na adresu uvedenú v kontaktoch).
  10. V prípade akéhokoľvek problému s prípravou projektu alebo vyplňovaním žiadosti si najskôr pozorne pozrite projekty na inšpiráciu a tiež manuál k napísaniu projektu a podaniu žiadosti. Ak nenájdete odpoveď na svoju otázku alebo riešenie problému, napíšte email alebo zatelefonujte  na našu podporu. Všetky kontakty nájdete TU.