Projekty na inšpiráciu

Uvedené mená osôb, priradenie projektu ku farnosti a ďalšie údaje sú iba ilustratívne!
Ak sa vám myšlienka niektorého z projektov páči, môžete ho použiť ako východisko pre vašu žiadosť 
o finančný príspevok a podať žiadosť za vašu farnosť.

Kategória č. 1:  Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom

Farský evanjelizačný turnaj v stolnom tenise 


Kategória č. 2: Prehĺbenie viery u ľudí s osobnou vierou - Katechizácia, formácia a slávenie viery. 

Pilotný projekt Katechéz dobrého pastiera pre deti vo farnosti

Duchovná obnova pre birmovancov z farnosti

Tri jarné stretnutia pre rodičov dospievajúcich detí

Ako v nebi, tak i na zemi - modlitbové chvály mladých

Kategória č. 3:  Posilnenie foriem služby vo farnosti

Samota je ťažký kamarát

Pomôžme si navzájom

Adoptuj si svojho starkého

Farská charita


Tematická kategória č. 4:  Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev 

Projekt Dávid - posilnenie kresťanskej identity muža vo farnosti

Posilnenie možností pre vznik malého spoločenstva rodín vo farnosti